703

+389 71 327 251

Na telefononi

[email protected]

Na dërgoni një email

IVEA ËSHTË LIDER NË IDE INOVATIVE

PËR SHTËPINE TUAJ KOMODE

01.
1 FAZA

PROJEKTIM

02.
2 FAZA

NDËRTIM

03.
3 FAZA

MBIKËQYRJE

04.
4 FAZA

REVIZIONI

Çka punojmë ne?

Ne krijojmë një shtëpi ku momentet e lumtura janë përditshmëria jonë

PROJEKTIM

Punën tonë e bazojmë ne procesin e projketimit që është në funksion të analizës,projeкtimit dhe kontrollit të ndërtimit të objektëve.

I realizojm idetë në projekte të klientëve tanë,e realizojm më te mirën me kualitet,profesionalizëm,inovacion dhe punë kompletuar.

NDËRTIM

Ne kryejmë performancën e objekteve. Inovacioni na jep horizonte të mëdha në punën tonë. Si firmë e ndërtimtarise kemi përkushtim të madh në të gjitha sferat e punes.

Si firmë e ndërtimtarise kemi përkushtim të madh në të gjitha sferat e punes.E rëndësishme për stabilitetitn dhe sigurinë e objektit eshte sistemi konstruktiv. Këtë e bëjm në mënyrë profesionale me shfrytëzimin modern të pajisjeve dhe teknikave për ndërtim.

MBIKËQYRJE

Nje mbikëqyrje profesionale nuk len hapësir për cfardoqoftë gabimi. Ne jemi të përkushtuar ndaj saktësisë dhe kontrollit të të gjitha fazave dhe aktiviteteve.

Garantohet të jetë profesionist dhe i përgjegjshëm. Kjo konfirmohet nga licencat, certifikatat dhe objektet tona të prodhuara.

REVIZIONI

Revizioni i dokumentacionit të projektimit.

Revizorët e firmës së tyre uyehhiqen nga parimet bazë: integritet, objektivitet, besim dhe profesionalizem.

KLIENTËT E KËNAQUR
JANË ÇЕLËSI PËR SUKSESIN E BIZNESIT TONË

+389 71 327 251

LICENCA DHE CERTIFIKATA

Çfarë na dallon nga të tjerët?

PROJEKTIMI, PERFORMANCA, MBIKËQYRJA DHE AUDITIMI

Firma jonë posedon Çertifikata të cilat janë të pranuara ndërkombetarisht.

Çertfikata e Intercertit dëshmon për udheheqjen-se firma jonë I përmbush standardet ndërkombetare në përputhje me kërkesat.

PROJEKTET TONA

Çfarë kemi bërë deri tani?

PARIMET TONA THEMELORE

Integriteti, Оbjektiviteti, Кonfidencialiteti dhe Еkspertiza.

+389 71 327 251

Për ne

Cilat janë vlerat tona?

MISIONI

Krijimin e besimit te klientët tanë, sepse klientët e kënaqur janë forca jonë e lëvizjes. forca jonë e lëvizjes. Ne i zhvillojmë operacionet tona përmes cilësisë në punën tonë të përditshme.

Mundi I dhënë dhe raporti transparent me partnerët e biznesit dhe shoqërite që bashkëpunojm është Çelës I suksesit tonë.

Pasioni për atë që bëjmë është një mjet i besueshëm në realizimin e qëllimeve tona.

VIZIONI

Zhvillimi progresiv në sferën e ndërtimtarise, zgjerimi I rrethit të punës, të hapur ndaj ideve te reja dhe rritje e numrit të projekteve te realizuara.

Nëpërmjet këtyre hapave firma jonë bëhet njëra ndër firmat më të mëd ha të ndërtimtarise në regjion.

Na kontaktoni

A keni pyetje shtesë?

Telefoni:

+389 71 327 251

Adresë:

11 Oktomvri 7-а, Kumanovë
Maqedonia e Veriut